LMF E-bøker

Arbeidshefte for bilelektro og sikkerhet Tor Lørdahl
Arbeidshefte for bilelektro og sikkerhet Tor Lørdahl PDF bøker
 

Nedlasting pdf bøker, les på nettet, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)

Arbeidshefte For Bilelektro Og Sikkerhet Tor Lørdahl


Finn leverandør, bransje, firma, nummer i Norge, Sverige og Danmark: Søk på norsk i: Norge Sverige Danmark Årnes (2150) Apcoa Parking Årnes Pakkhusgata A Eng AS A Grønberg Consult A Rakvåg Transport A. Nygård Trading Abacta AS Abcfres Waldo.
Vi bruker cookies for å forbedre din brukeropplevelse. Les mer her..
Lørdahl, Tor Arbeidshefte for understell engangsbok 9788292895931 Lørdahl, Tor Arbeidshefte i bremser, engangsbok 9788292895917 Lørdahl, Tor Arbeidshefte i bilelektroteknikk og bilelektronikk, engangsbok 9788292895948 Bilelektro og NKI

Bilelektro


Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Dagens opplæringskrav i § 17-4 ligger nært opptil gjeldende opplæringskrav og det er derfor naturlig at arbeidstakere som har dagens opplæring i utgangspunktet ikke trenger å starte helt på nytt. Arbeidsgiver må vurdere om det er noe i § 17-4 som må gjennomgås for de som har dagens opplæring. For arbeidstakerne som ikke har dagens.
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 28. april 2006 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 2, jf. delegeringsvedtak fra Justis- og politidepartementet av 1. september 2003 nr. 1161.
Det foregår en diskusjon hvorvidt man skal pålegge elbil-mekanikere/teknikere å gjennomføre en årlig sertifisering i FSE (forskrift om sikkerhet ved arbeid i, og drift av elektriske anlegg). Dette er en sertifisering for alle som jobber med strøm i Norge må igjennom.
Lørdahl, Tor Arbeidshefte for understell engangsbok 9788292895931 Lørdahl, Tor Arbeidshefte i bremser, engangsbok 9788292895917 Lørdahl, Tor Arbeidshefte i bilelektroteknikk og bilelektronikk, engangsbok 9788292895948 Bilelektro og bilelektronikk NKI 9788256267712 Gjerset m. fl. Gymnos Cappelen 9788202248123 TittelContact Email